<div align="center"> <h1>PTP - Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Oddział w Katowicach</h1> <h3>strona stowarzyszenia naukowego psychologów</h3> <p>psychologia, psycholodzy, diagnoza, psychoterapia, ustawa o zawodzie psychologa, samorząd zawodowy, autyzm,psychika</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://ptpkatowice.fm.interia.pl/index.html" rel="nofollow">http://ptpkatowice.fm.interia.pl/index.html</a></p> </div>